fbpx

TYPE YOUR SEARCH HERE

FREE SHIPPING in the Netherlands

No products in the cart.

FREE SHIPPING In the Netherlands

No products in the cart.

No products in the cart.

Top

Disclaimer Poca Boca

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Poca Boca met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Poca Boca verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door Poca Boca worden aangeboden. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Poca Boca behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Poca Boca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Poca Boca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Poca Boca opgenomen informatie en tarieven. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Poca Boca niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Poca Boca is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) Website. Daarnaast is Poca Boca niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.

 

Hoewel Poca Boca alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Poca Boca niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

 

De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Poca Boca. Poca Boca behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poca Boca of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met Poca Boca.

Poca Boca Logo
It sounds better in Spanish

100% organic, production process by hand, eco friendly productos🍃

Blond girl with sunglasses wearing beige shirt and

  Your full email address:

  Your full name:

  Your message:

  Verantwoord
  Verantwoorde fashion van Poca Boca
  You don't have permission to register.
  X
  []